Down1.
(COLLOQUIAL) Down on ដែលឆ្អែតខ្លាំង, down with (tyranny) ដែលបរាជ័យ, down payment នៃប្រាក់បង់កក់លើទិញអ្វីមួយដាក់ខែ
2.
(COLLOQUIAL) Down the medicine លេប, down with ចូរវិនាស, សូមវិនាស, down on one's luck អភ័ព្វ, កើតទុក្ខ, មិនល្អ, down in the mouth ព្រួយចិត្ដ, កើតទុក្ខ, down the river ចុះលុយទឹក, to be down upon a person ស្វែងរកកំហុស, ស្ដីបន្ទោស, a down train រថភ្លើងចុះ, up and down ឡើងនិងចុះ, ឡើងៗ, ចុះៗ
noun
1.
(the soft first young feathers of many young birds, soft fine hair) រោមកែវ (រោមទន់នៃសត្វស្លាប, រោមខ្ចី) / ពូកញាត់រោមសត្វ, ដុះដំបូង, រោមផ្លែឈើ, រោមកែវ
2.
(A depressed condition) រាសីឡើងរាសីចុះ
Example: Mud carried down by the river Sit down, lie down put it down, Go down the street, The blinds are down; the tide is down Go Mr, from London to the country, Down from the If.
adjective
1.
(directed towards a lower position, in a lower place, gone, dejected, discouraged) prices are down ដែលចុះ, plane is down ដែលធ្លាក់ feel down ដែលព្រួយហើយអស់កម្លាំងចិត្ដ
verb
1.
(TRANSITIVE) (to put or throw down) down the goalposts ផ្ដួល, រំលំ, down and out ខូចខាត, អស់សង្ឃឹម
adverb
1.
(from an upright position to a horizontal one, to or in or at a lower place or level or condition, to a smaller size, incapacitated by illness, from an earlier to a later time, into a low physical or emotional condition) ឆ្ពោះទៅខាងក្រោម, go down ចុះ
preposition
1.
(down towards, along, through, into, or upon) down the stairs ទៅខាងក្រោម, down the river ក្រោមទឹក
 • averaging down
  - ការទិញហ៊ុនច្រើនពេលថ្លៃធ្លាក់
 • back down
  - ដកការទាមទារ
 • bang down
  - បោកម៉ាំង
 • batten down the hatches
  - បិទ​គម្រប​ឈើ​ចេញ​ចូល​នាវា​ត្រៀម​រៀប​ចំ​នាវា​សម្រាប់​ទប់​ទល់​ព្យុះ​សមុទ្រ
 • beat down
  - តបញ្ចុះថ្លៃ
 • blow down
  - រំលំ, ដាក់អោយផ្ទុះដើម្បីរំលំចោល
 • bogget down
  - ដែលធ្វើឲ្យកប់ភក់
 • boid down
  - រំងាស់, សង្ខេប, បំព្រួញ
 • boil down
  - និយាយសង្ខេប, រំងាស់
 • boil down to
  - សង្ខេប, បំព្រួញមកត្រឹម
 • bolt down
  - ស៊ីលេបដូចដាច់ពោះ
 • break down
  - ឈប់ធ្វើការ, បង្ហាញមុខទំនិញក្នុងបញ្ជីចំណាយ
  - ការរលំ, ការបរាជ័យ, ការខូចម៉ាស៊ីន
 • bring down
  - កាត់បន្ថយ
 • bring down the house
  - ធ្វើអោយសើចខ្លាំង
 • brush down
  - បោសឬជូតចោល
 • burn down
  - ដុតកំទិចចោល, បំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យ
  - ឆេះខ្ទេច
 • carried down
  - ដែលត្រូវផ្ទេរចូល
 • cash down sale
  - ការលក់យកប្រាក់ភា្លម
 • cast down
  - មិនរីករាយផ្លាក់ទឹកចិត្ដ
  - អាក់អន់ចិត្ដឬព្រួយចិត្ដខ្លាំង
 • change down
  - ដាក់លេខចុះ (រថយន្ដ)
 • chop down
  - កាប់រំលំ, កាប់ផ្ដួល
 • clamp down (on)
  - ប្រើសិទ្ធិអំណាចដើម្បីប្រឆាំងឬទប់ស្ថាត់, បង្ក្រាប
 • climb down
  - ការដកចេញពីតំណែង, ការទទួលកំហុស
  - ចុះ, ដក
  - ដក
 • close down
  - បិទ, ផ្អាក
 • closing down sale
  - ការលក់ទំនិញមុនពេលនឹងបិទហាងជារៀងរហូត
 • come down
  - ធ្លាក់, ធ្លាក់ថ្លៃ, ការធ្លាក់ឬបាត់បង់ឋានៈ
 • come down in the world
  - កាន់តែមិនសំខាន់នៅក្នុងសង្គម
 • come down on
  - រិះគន់, ដាក់ទោស
 • cool down
  - អន់ខឹង, ធើ្វអោយអារម្មណ៍បានស្ងប់ជាងមុន
  - ធ្វើឲ្យស្ងប់, ធ្វើឲ្យត្រជាក់, ក្លាយជាស្ងប់ឬត្រជាក់ឡើង, អន់
  - អន់ខឹង
 • count down
  - រាប់ពេលថយក្រោយ, ការរាប់ពេលថយក្រោយ
  - រាប់ថយក្រោយ
 • crack down on
  - ការបង្រ្កាបទៅលើ
 • crash down
  - ធ្លាក់ប្រាវ, ដួលប្រាវ, ធ្លាក់ស៊្រុប
 • cry down
  - និយាយបន្ទាបបន្ថោកឲ្យសារៈសំខាន់តិចតួចដល់
 • cut down
  - កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
  - ការវះស្បែករកសរសៃឈាមដើម្បីបញ្ចូលវត្ថុរាវ
 • damp down
  - បន្ថយ
  - ទប់
  - ធ្វើអោយឆេះយីតឡើង
 • die down
  - ចុះខ្សោយទៅ
 • do down
  - បោកប្រាស់
 • down at the heel
  - ទ្រុឌទ្រោម
 • down in the mouth
  - មានទុក្ខព្រួយ, អស់សង្ឃឹម