ភាសាខ្មែរ

ព្យញ្ជនៈ

ព្យញ្ជនៈនៃភាសាខ្មែរមានចំនួន ៣៣តួ គឺ៖
 
 

ជើងព្យញ្ជនៈ

្ក ្ខ ្គ ្ឃ ្ង
្ច ្ឆ ្ជ ្ឈ ្ញ
្ដ ្ឋ ្ឌ ្ឍ ្ណ
្ត ្ថ ្ទ ្ធ ្ន
្ប ្ផ ្ព ្ភ ្ម
្យ ្រ ្ល ្វ  
្ស ្ហ ្ឡ ្អ  

ស្រៈនិស្ស័យ (ស្រៈមិនពេញតួ ដែលព្យញ្ជនៈអាស្រ័យផង)

ស្រៈនិស្ស័យ គឺជាស្រៈមិនពេញតួ ដែលព្យញ្ជនៈអាស្រ័យផង មានចំនួន ២៥តួគឺ
 
ុំ ាំ    
េះ ុះ ិះ ោះ    
ស្រៈទាំងនេះផ្សំជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈ បានជា
កា កិ កី កឹ កឺ
កុ កូ កួ កើ កឿ កៀ
កេ កែ កៃ កោ កៅ  
កុំ កំ កាំ កះ    
កេះ កុះ កិះ កោះ    

ស្រៈពេញតួ

ស្រៈពេញតួមានចំនួន ១៣តួ គឺ៖

ចំពោះ​អស់​លោក​អ្នក​ប្រាជ្ញ​ខ្លះ​ទៀត​យល់​ថា ​ក្នុង​ចំណោម​ស្រៈ​ពេញ​តួ​ទាំង​១៣​នេះ ស្រៈ គេ​មិន​សូវ​ប្រើ​ទេ ដូច្នេះ​ គួរ​រាប់​យក​ត្រឹម​តែ ១២ តួវិញ ព្រោះ​សព្វ​ថ្ងៃ​គេ​ប្រើ​ស្រៈ​ពេញ​តួ នេះ​តែ​ពាក្យ “ព្រះ​ឩរូ” មួយម៉ាត់​គត់ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ “ រាជ​ស័ព្ទ ” មាន​ន័យ​ថា “​ ភ្លៅ​ស្ដេច ”

លេខ

ខ្ទង់រាយ

ខ្ទង់ដប់

១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩

ខ្ទង់រយ

១០០ ២០០ ៣០០ ៤០០ ៥០០ ៦០០ ៧០០ ៨០០ ៩០០

ខ្ទង់ពាន់

១.០០០

ខ្ទង់ម៉ឹន

១០.០០០

ខ្ទង់សែន

១០០.០០០

ខ្ទង់លាន

១.០០០.០០០