Intervertebral discnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ថាសឆ្អឹងខ្ចីដែលនៅចន្លោះឆ្អឹងកង
  • displaced intervertebral disc
    - ការភ្លាត់សន្លាក់ឆ្អឹងកងខ្នង, កូនឆ្អឹងខ្ចីនៅចន្លោះឆ្អឹងកងពីរ