Displaced intervertebral discnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការភ្លាត់សន្លាក់ឆ្អឹងកងខ្នង, កូនឆ្អឹងខ្ចីនៅចន្លោះឆ្អឹងកងពីរ