On board1.
នៅលើយន្តហោះ ឬនាវា
2.
នៅក្នុង (នាវាយន្ដហោះ)
 • free on board
  - មិនគិតឈ្នួលមកដល់លើនាវា
  - តម្លៃដល់នាវា
 • free on board and trimmed
  - ដោយមិនគិតឈ្នួល មកដល់លើនាវានិងរៀបចំអោយទៀត
 • take something on board
  - ព្រមទទួលការខុសត្រូវ, ទទួលស្គាល់