Bilirubinnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ពណ៌ក្រហមនៃទឹកប្រម៉ាត់ ដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែកនឹងភ្នែកអ្នកជំងឺឡើងលឿង, សារធាតុប៊ីលីរូប៊ីនក្នុងទឹកប្រម៉ាត់
  • serum bilirubin
    - វត្តមានប៊ីលីរូប៊ីនក្នុងសេរ៉ូម
ENGLISH MEANING
noun
1.
A reddish yellow pigment present in human bile, and in that from carnivorous and herbivorous animals; the normal biliary pigment.