Mark downphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) បន្ថយតម្លៃ​បន្ថយពិន្ទុ​ការបន្ថយ​ចំនួនកាត់បន្ថយ
2.
(to mark down a price) បញ្ចុះតម្លៃអ្វីមួយ