Hold upphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) គាំទ្រ, ការពន្យាពេល
2.
ការផ្អាក, ការពន្យារពេល
3.
នៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់, ពន្យារពេល
4.
(hold up (for awhile)) ឈប់