Entry visanoun
1.
(បច្ចេកទេស) ទិដ្ឋាការអោយចូលប្រទេស
2.
ទិដ្ឋិការចូល
  • multiple entry visa
    - ទិដ្ឋាការចូលជាថ្មី
    - ទិដ្ឋាការចូលបានច្រើនដង
    - ទិដ្ឋាការរចូលប្រទេសបានច្រើនលើក