Multiple entry visa1.
(រដ្ឋាភិបាល) ទិដ្ឋាការចូលបានច្រើនដង
noun
1.
ទិដ្ឋាការចូលជាថ្មី
2.
(បច្ចេកទេស) ទិដ្ឋាការរចូលប្រទេសបានច្រើនលើក