Dictum1.
(ច្បាប់) អត្ថាធិប្បាយ​ក្រៅរឿង, សេចក្តីកត់សំគាល់ក្រៅ
Example: A statement in a judicial opinion not necessary for the decision of the case.
ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីថ្លែងនៅក្នុងមតិយល់ឃើញរបស់តុលាការ ដែលមិនចាំបាច់ចំពោះការសម្រេចនៃករណីមួយទេ ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការសម្តែងមតិអត្ថាធិប្បាយក្រៅសាច់រឿង
2.
(a formal expression of opinion, a saying; a formal statement of fact, a pronoun-cement) ពាក្យទំនឹមទំនៀម, សុភាសិត