Crop upphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) កើតឡើងដោយពុំរំពឹងទុក
2.
លើកយកមកពិភាក្សា, លើកយកមកនិយាយ
3.
កើតឡើង, មានឡើង
  • To crop up
    - ត្រូវបាននឹកគិតដោយមិនដឹងខ្លួន