Balance of power



noun
1.
សមតុល្យកម្លាំងព័ទ
Example: to hold the balance of power
ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងស្ថានការដែលគ្មានគណបក្សធំណាមានសំឡេងច្រើនដាច់គេ ដូច្នេះគឺត្រូវសហការជាមួយគណបក្សផ្សេងទៀត (ដោយមានលក្ខខណ្ឌ)
2.
ជញ្ជីងអំណាច, ការថ្លឹងអំណាចឲ្យស្មើគ្នា