Blacknoun
1.
ពណ៌ខ្មៅ
Example: He likes black.
2.
មនុស្សស្បែកខ្មៅ
Example: He is a black.
adjective
1.
ងងឹត, ខ្មៅ, ស្រអាប់
2.
Opposite to white, in complete darkness, soiled, dirty, wearing black clothing, evil, wicked, sad dismal, sullen or angry, almost without light, very dark gloomy, threatening, without moral goodness, evil, dark skinned, to make black, to make black ដែលព្រួយ, ដែលស្រងូតស្រងាត់, ដែលអាក្រក់, ដែលគួរឲ្យមើលងាយ, ដែលថោកទាប, ដែលអន្លង់លន្លោច, ដែលស្រងេះស្រងោច, ដែលឲ្យព្រួយ, ដែលកំសត់, ដែលតោកយ៉ាក, ដែលគួរឈឺចាប់, ដែលពិបាកចិត្ដ, ដែលស្រអាប់, ដែលគ្មានពន្លឺ black dog ខ្មៅ, ងងឹត black race ដែលមានស្បែកខ្មៅ a black sheep មនុស្សពាលចិត្ដសាហាវ black mood ដែលតប់ប្រមល់ខ្លាំង black coffee ខ្មៅ, ឥតមានដាក់ទឹកដោះគោ black Monday ថ្ងៃច័ន្ទនៅសាលារៀនបើកទ្វារ have a black eye ជាំភ្នែក black list បញ្ជីស្បែកឆ្កែ, បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលដែលខូចកិត្ដិយស black magic ធ្មប black market ផ្សារងងឹត
verbpast tense: blacked ; past participle: blacked ; present participle: blacking ;
1.
(TRANSITIVE) Black (his boots) លាបពណ៌ខ្មៅ
2.
ធ្វើពហិការ, ហាមធ្ចើពាណិជ្ជកម្ម, ហាមមិនអោយធ្វើការរកស៊ី
 • black bear
  - ខ្លាឃ្មុំខ្មៅ
 • black belt
  - ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ
 • black book
  - បញ្ជីស្បែកឆ្កែ
 • black box
  - ប្រអប់ខ្មៅ
 • black bug
  - សត្វល្អិតចង្រៃ
 • black cat
  - ឆ្មា (ពិឡារ)
 • black company
  - ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីគេចពន្ធ
 • black currency
  - រូបិយប័ណ្ណខ្មៅ
 • Black Death
  - ការឡើងខ្មៅដោយសារកើតជំងឺប៉េស្ដ
 • black diamond
  - ធ្យូងថ្មខ្មៅ
 • black disease
  - ជំងឺថ្លើមខ្មៅរបស់សត្វពាហនៈ
 • black draught
  - ថ្នាំកែរោគឈឺពោះ
 • black econmy
  - សេដ្ឋកិច្ចងងឹត
 • black economy
  - សេដ្ឋកិច្ចងងឹត
 • black eye
  - ជាំភ្នែក
 • black eye (to have a)
  - ជាំភ្នែក
 • Black Friday
  - ការដួលរលំយ៉ាងលឿននៃទីផ្សារភាគហ៊ុន
 • black gold
  - ប្រេងកាត (មិនទាន់ស្ល)
 • black gum
  - ជ័រជូ
 • black hairy tongue
  - អណ្ដាតខ្មៅគ្រាត
 • black list
  - បញ្ជីខ្មៅ
 • black magic
  - អំពើ (ឧទាហរណ៍៖ ដាក់អំពើ)
 • black market
  - ផ្សារងងឹត
 • black market price
  - ថ្លៃទំនិញលើផ្សារងងឹត
  - ថ្លៃផ្សារងងឹត
 • black marketer
  - អ្នកលក់ (ក្នុងផ្សាងងឹត)
 • black measles
  - កញ្រ្ជឆឹលខ្មៅ
 • Black Monday
  - ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៨៧ ពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនទូទាំងពិភពលោកដួលរលំ
 • black money
  - ប្រាក់រកបានខុសច្បាប់
 • black out
  - បញ្ឈប់​ការ​ផ្សាយ​ដោយ​សារ​កូដកម្ម (ទូរទស្សន៍)
  - បាំងកុំឲ្យចេញពន្លីភ្លើង
  - សន្លប់, បាត់ស្មារតី
  - សន្លប់
 • black pepper
  - ម្រេច
 • black pod
  - ជំងឺដុះផ្សិតដែលកើតឡើងនៅលើដើមកាកែវ
 • black rust
  - ជំងឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • black sea
  - សមុទ្រខ្មៅ
 • black sheep
  - មនុស្សដែលនាំឱ្យខូចកិត្ដិយស
 • black tea
  - តែខ្មៅ
 • black tie
  - ក្រវ៉ាត់កខ្មៅ
 • black tongue
  - ខ្មៅអណ្ដាត
 • Black Tuesday
  - ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩២៩ ពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិចដួលរលំ
 • black vomit
  - ក្អួតធ្លាក់ឈាម
  - ក្អួតឈាមខ្មៅ
 • Black Wednesday
  - ថ្ងៃពុធ ទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩២ ពេលដែលប្រាក់ផោនស្ទើរលីងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
 • green black
  - បា្រក់ដុល្លារ ក្រដាសប្រាក់អាមេរិកកាំង
 • in the black
  - ដែលចំណូលច្រើនជាងចំណាយ
 • jet black
  - ខ្មៅស្រិល
ENGLISH MEANING
noun
1.
That which is destitute of light or whiteness; the darkest color, or rather a destitution of all color; as, a cloth has a good black.
2.
A black pigment or dye.
3.
A negro; a person whose skin is of a black color, or shaded with black; esp. a member or descendant of certain African races.
4.
A black garment or dress; as, she wears black
5.
Mourning garments of a black color; funereal drapery.
6.
The part of a thing which is distinguished from the rest by being black.
adjective
1.
Destitute of light, or incapable of reflecting it; of the color of soot or coal; of the darkest or a very dark color, the opposite of white; characterized by such a color; as, black cloth; black hair or eyes.
2.
In a less literal sense: Enveloped or shrouded in darkness; very dark or gloomy; as, a black night; the heavens black with clouds.
3.
(FIGURATIVE) Dismal, gloomy, or forbidding, like darkness; destitute of moral light or goodness; atrociously wicked; cruel; mournful; calamitous; horrible.
4.
Expressing menace, or discontent; threatening; sullen; foreboding; as, to regard one with black looks.
verbpast tense: blacked ; past participle: blacked ; present participle: blacking ;
1.
To make black; to blacken; to soil; to sully.
2.
To make black and shining, as boots or a stove, by applying blacking and then polishing with a brush.
adverb
1.
Sullenly; threateningly; maliciously; so as to produce blackness.
1.
A stain, a spot, a smooch