Write outverb
1.
(បច្ចេកទេស) សរសេរយ៉ាងពេញលេញ
phrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) (write something out) សរសេរបំពេញ, ចម្លង
2.
សរសេរទាំងអស់ (មិនសរសេរកាត់)
  • write out a cheque
    - សរសេរបំពេញមូលប្បទានប័ត្រ