Value for moneynoun
1.
(បច្ចេកទេស) តម្លៃជាលុយ
  • value for money audit
    - សាវនកម្មតម្លៃរូបិយវត្ថុ, សាវនកម្មលើអង្គការមិនរកផលចំណេញ