Unceasingadjective
1.
(Ceaseless, unending) ដែលមិនឈប់ឈរ, ដែលរហូតទៅ, ដែលមិនឈប់, និរន្តរ៍, ដែលឥតមានចន្លោះ, ដែលឥតដាច់, ដែលឥតឈប់, ដែលថ្លៃថ្នូរជាដ៏រាប, ចេះចុះ, ដែលមិនចេះអន់ថយ
2.
(បច្ចេកទេស) ឥតឈប់ឈរ