Typingជាទម្រង់ Gerund ឬ Present Participle នៃ type
noun
1.
(បច្ចេកវិទ្យា​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ) ការវាយអង្គុលីលេខឬកុំព្យូទ័រ, ត្រូវវាយ
 • audio typing
  - ការវាយអត្ថបទតាមខ្សែអាត់
 • copy typing
  - ការវាយតាមការសរសេរដោយដៃ
  - ការវាយអត្ថបទពីអត្ថបទសរសេរដោយដៃ
 • tissue typing
  - ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាលិកាក្នុងការផ្សាំសរីរាង្គ
 • typing error
  - កំហុសលើការវាយ (អង្គុលីលេខ ឬកុំព្យូទរ័)
 • typing pool
  - ក្រុមអ្នកវាយអក្ស
  - ក្រុមអ្នកវាយ