The company's current expenditure programnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) កម្មវិធីចំណាយចំពោះគម្រោងការបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុន