Skinnyadjective
1.
(1. Very thin. 2. Of, relating to, or resembling skin) ដែលស្គម
2.
(COLLOQUIAL) (Very thin, emaciated) ដែលស្គម, សំគម, ដែលស្ដើងហើយសម, ដែលគ្មានសាច់, ដែលស្គមកំព្រឹង, ដែលមិនសូវមានខ្លាញ់, គ្មានសាច់, ដែលគ្មានខ្លាញ់, ដែលត្បិតត្បៀត, ដែលកំណាញ់, ដែលស្វិតស្វាញ, កក្រោះ, ដែលសំចៃខ្លាំង
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ស្គមកំព្រឹង
ENGLISH MEANING
adjective
1.
Consisting, or chiefly consisting, of skin; wanting flesh.