Scabiesnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (skin disease caused by parasite; the scab) រមាស់ (រោគស្បែក)
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) រោគរមាស់ (បង្កើតដោយសត្វតូចៗម្យ៉ាងនៅក្រោមស្បែក)
1.
The itch