Put a proposal to the voteverb
1.
ធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើសំណើ
  • to put a proposal to the vote
    - ស្នើអោយមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រ ឬប្រឆាំងនឹងសំណើ