Neoplasmnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ជាលិកាថ្មីទើបនឹងដុះខុសពីធម្មតា (ឧ. សាច់ដុះ, ដុំពោះ)
  • anaplastic neoplasm
    - កោសិកាមហារីក ដែលមានរូបមិនដូចកោសិកាដើម
ENGLISH MEANING
noun
1.
A new formation or tissue, the product of morbid action.