Mildnessnoun
1.
ផ្អែមឡែមៗ (ឬឡមៗ), ដែលធ្វើឫកជាស្លូត, ផ្អែមល្ហែម, ភាពស្លូត, អនុគ្រោះ, ភាពស្រាល, ភាពឱនលំទោន, ភាពទន់ខ្សោយ
ENGLISH MEANING
noun
1.
The quality or state of being mild; as, mildness of temper; the mildness of the winter.