Loss of earningnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការបាត់បង់ចំណូល
  • compensation for loss of earning
    - សំណងដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលឈប់រកចំណូល ឬមិនអាចរកចំណូលបាន