Local government1.
រដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់
noun
1.
រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
2.
(បច្ចេកទេស) រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់
  • Local Government Ombudsmen
    - មន្រី្តស៊ើបអង្កេតពីពាក្យបណ្តឹងតវ៉ានឹងអាជ្ញាធរដែនដី