Limited jurisdictionnoun
1.
(ច្បាប់) សមត្ថកិច្ចតុលាការមានកំណត់
Example: Refers to courts that are only authorized to hear and decide certain or special types of cases.
ឧទាហរណ៍៖ សំដៅទៅតុលាការទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយជំរុំជម្រះនិងសម្រេចតែប្រភេទមួយចំនួន​ឬប្រភេទពិសេសនៃរឿងក្តី ។