In the field1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ខាងក្រៅការិយាល័យ ឬក្នុងចំណោមអតិជន
  • first in the field
    - ក្រុមហ៊ុនមុនដំបូង​បង្កើតផលិតថ្មីចាប់ផ្តើមសេវា