Import levy1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ពន្ធលើអាហរ័ណ, ប្រាក់កម្រៃលើមុខទំនិញនាំចូល
2.
ពន្ធអាហរណ៍
3.
ពន្ធនាំចូល (ក្នុងសហគមអឺរ៉ុប)
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ពន្ធនាំចូលប្រាក់កម្រៃលើមុខទំនិញនាំចូល