High fliernoun
1.
អ្នកដែលមិនទទួលមុខរបរសំខាន់, អ្នកទំនងជាទទួលបានការងារដ៏សំខាន់
2.
អ្នកទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំង
3.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ភាគហ៊ុនដែលតម្លៃកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស