Golden handcuffsnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ផែនការនៃកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកមិនរត់ចេញពីការងារ (ដោយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្តម្ភបន្ថែមពិសេសប្រសិនបើនៅធ្វើការ ហើយនឹងត្រូវផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើចេញពីការងារ)