Entrenchedadjective
1.
ដែលមានជីកលេសដ្ឋានជុំវិញ, នៃកន្លែងការពារក្នុងការដ្ឋាន, បាយការពារ entrenched opposition ដែលចាក់ឫស
  • entrenched clause
    - ខនៃច្បាប់ដែលពុំអាចកែប្រែបាន