EarnedPast or Past Participle form of: earn
 • earned income
  - ចំណូលជាប្រាក់កម្រៃ ឬបៀវត្សរ៍
  - ចំណូលបានមកពីការបំពេញការងារ, ចំណូលរកបាន
  - ចំណូលជាប្រាក់កម្រៃ បៀវត្សរ៍
 • earned income allowance
  - ចេកម៉្យាងស្រដៀងនឹងចេកស្នាប់មុខ
 • wife's earned income allowances
  - ការអនុគ្រោះពន្ធចំណូលរបស់ភរិយា