Earliestadjective: early, comparative: earlier, superative: earliest
  • at your earliest convenience
    - ពេលណាដែលអ្នកយល់ឃើញថាវាអាចទៅរួច ឬអ្នកមានលទ្ធភាព