Deposition1.
(ច្បាប់) វិធីយកសក្ខីកម្ម
Example: The process of taking a witness sworn testimony out of court. It is usually done by a lawyer with the lawyer from the other side given a chance to attend and participate.
ឧទាហរណ៍៖ វីធីការយកសក្ខីកម្ម​ពីសាក្សីក្រោមសម្បថនៅក្រៅតុលាការ ។ វិធីនេះជាធម្មតា​ធ្វើឡើងដោយមេធាវីម្នាក់​ដោយមាន​មេធាវី​នៃភាគីម្ខាងទៀតចូលរួមក្នុងការសាក​សួរនេះផងដែរ ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការទម្លាក់រាជ្យ, វិធីយកសក្ខីកម្ម
2.
Deposition of a king ការទម្លាក់ពីតំណែង, ការផ្ញើប្រាក់
  • make a deposition
    - សេចក្ដីថ្លែងប្រកាសជាលាយលក្ខអក្សរ (តុលាការ)