Darn1.
(FIGURATIVE) ពិសិដ្ឋ, គួរគោរពកោតខ្លាច
noun
1.
(a darned place in fabric) ស្នាមស្រេះ, រហែក
verb
1.
(TRANSITIVE) (to mend by weaving yam across a hole) ស្រេះ, ជួសជុល, សម្រាប់បូជា