Culture and sensitivitynoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការបណ្ដុះមេរោគពីខ្លួនអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ ដើម្បីរកថ្នាំការពារនឹងជំងឺនោះ