Cooling off periodnoun
1.
(បច្ចេកទេស) (ក្នុងជំលោះរវាងកម្មករអ្នកគ្រប់គ្រង) រយៈពេលដែលការចរចានៅតែបន្តហើយគ្មានភាគីទាំងសងខាងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយ
2.
(បច្ចេកទេស) ពេលសម្រាប់ធ្វើការគិតពិចារណា