Company doctornoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) វេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុន ហើយព្យាបាលជំងឺអោយកម្មករ
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) អ្នកជំនួញជំនាញពិសេសដែលអាចជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនអោយផុតពីការលំបាកបាន
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) គ្រូពេទ្យប្រចាំក្រុមហ៊ុន