Check inphrasal verb
1.
(បច្ចេកទេស) ចុះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជី (សណ្ឋាគារ, អាកាសយានដ្ឋាន)
  • check in into
    - ចុះឈ្មោះចុលបញ្ជី, ចុះហត្ថលេខាចូល
  • Hotel check in
    - ការចុះឈ្មោះចូលសណ្ឋាគារ