Cerebral cortexnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ស្រទាប់ខាងក្រៅរបស់ខួរក្បាល, សារធាតុប្រផេះដែលសុទ្ធសឹងជាតួកោសិកាប្រសាទ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សំបកខួរក្បាល, ផ្នែកខាងជុំវិញខួរក្បាលជាសារធាតុពណ៌ប្រផេះ