Cartilaginous joint or synchondrosisnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) សន្លាក់ដែលឆ្អឹងត្រូវភ្ជាប់គ្នាដោយឆ្អឹងខ្ចី មុនពេលដែលឆ្អឹងខ្ចីក្លាយជាឆ្អឹង