Cardiac cyclenoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការកន្រ្តាក់ជាបន្ដបន្ទាប់នៃបេះដូងបង្កើតបានជាស៊ីសស្ដុលនិងឌីយ៉ាស្គូល, វត្តបេះដូង, សង្វាក់នៃបេះដូង