Business ratenoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) អត្រាពន្ធលើពាណិជ្ជកម្ម
  • unifor business rate
    - ពន្ធលើទ្រពពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាគរយដូចគ្នាទូទាំងប្រទេស