Bring forwardnoun
1.
(បច្ចេកទេស) បន្ថយកាលបរិច្ឆេទ, ស្នើប្រធានបទ ឬគំនិតសម្រាប់ពិភាក្សា, (គណនេយ្យ) លើកចំនួនសរុបចុងទំព័រមួយ ទៅដាក់ខាងលើទំព័របន្ទាប់