Block voteSame as: card vote
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ការបោះឆ្នោតដោយតំណាងសមមាត្រ
2.
(រដ្ឋាភិបាល) ការបោះឆ្នោតម្នាក់អាចតំណាងឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតដោយតំណាងសមមាត្រ (អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់អាចតំណាងឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយក្រុមណាមួយ​ទៅតាមចំនួនសមមាត្រ)