Avoirdupoisnoun
1.
ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម, ទម្ងន់ការធ្ងន់, ទម្ងន់, កូនជញ្ជីង, គុណសម្បត្តិនៃអង្គដែលមានទម្ងន់
2.
(បច្ចេកទេស) ឯកតារង្វាស់ទម្ងន់គិតជាឱន, ផោននៅអង់គ្លេស​និងអាមេរិច
ENGLISH MEANING
noun
1.
Goods sold by weight.
2.
Avoirdupois weight.
3.
Weight; heaviness; as, a woman of much avoirdupois.