ApologiesPlural form of: Apology
  • apologies for absence
    - តារាងឈ្មោះសមាជិកដែលសូមទោសចំពោះអវត្តមានក្នុងការប្រជុំវាត្រូវបានគេអានក្នុងកិច្ចចាប់ផ្តើមប្រជុំ