A drug on the marketnoun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ទំនិញពិបាកលក់ចេញ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ផលិតផលដែលពិបាកលក់ចេញ (ព្រោះវាធ្លាប់មានលើទីផ្សារ)