Without prejudiceadverb
1.
(បច្ចេកទេស) ដោយពុំប៉ះពាល់ដល់
  • dismissal without prejudice
    - ការបញ្ចប់ក្តីដោយរក្សាទុកសិទ្ធិអោយប្តឹងទៀត
    - ការលើកបណ្តឹងចោល​ដោយបើកច្បាប់អោយតវ៉ាជថ្មី